Termeni și condiții​

Termeni și condiții

Termeni și condiții de utilizare a site-ului nectiberiuspeed.ro

1.Definiții

1.1. În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

SITE: reprezintă SITE-ul Internet aparținând NECTIBERIU SPEED SRL, care se află la adresa nectiberiuspeed.ro, prin intermediul căruia UTILIZATORUL are acces la informații privind serviciile și produsele oferite / asigurate de către NECTIBERIU SPEED SRL.

NECTIBERIU SPEED: reprezintă societatea NECTIBERIU SPEED SRL, cu sediul în Focşani, Bdul. Unirii 13 E, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J39/396/2012 și având Codul Unic de Înregistrare 30559978.

UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentului SITE.

UTILIZARE ABUZIVA: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementarilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii NECTIBERIU SPEED SRL.

2.Conținutul site-ului

2.1. Informațiile publicate pe SITE sunt informații de interes general despre NECTIBERIU SPEED SRL, produsele comercializate de acesta, ale partenerilor săi cât și alte informații considerate de NECTIBERIU SPEED SRL ca fiind de interes pentru UTILIZATORI.

2.2. Informațiile sunt puse la dispoziția UTILIZATORILOR de regula, în mod gratuit. NECTIBERIU SPEED SRL își rezervă dreptul de a implementa anumite servicii pe SITE ce vor fi oferite contra cost UTILIZATORILOR.

2.3. NECTIBERIU SPEED SRL este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra SITE-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia. UTILIZATORUL are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale NECTIBERIU SPEED SRL , prevăzute de legislația în vigoare.

3.Utilizarea site-ului

3.1. UTILIZATORUL se obligă sa acceseze și să utilizeze SITE-ul în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

4.Limitarea răspunderii NECTIBERIU SPEED SRL

4.1. Răspunderea pentru conținutul SITE-ului.

NECTIBERIU SPEED SRL nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe SITE, care nu se datorează culpei sale.

4.2. În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse/promoții au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse greșit în baza de date, ne alocăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul telefonic/e-mail în cel mai scurt timp, despre eroarea apărută, dacă produsul nu s-a livrat încă.

4.3. Caracteristicile produselor prezentate pe SITE sunt preluate / puse la dispoziție de producători și/ furnizori și NECTIBERIU SPEED SRL nu își asuma răspunderea pentru corectitudinea acestor informații.

4.4. Preturile produselor de pe acest SITE sunt informative și pot suferi modificări neanunțate. Promoțiile prezentate pe SITE sunt valabile în perioada de timp menționată. În cazul în care nu se menționează o perioadă de timp, acestea sunt valabile în limita stocurilor disponibile.

4.5. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe SITE cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, și/sau a design-ului fără notificare prealabilă de către producători.

4.7. NECTIBERIU SPEED SRL își rezerva dreptul sa completeze și sa modifice orice informație de pe SITE.

4.8. Orice problema cauzata de produsele și / serviciile prezentate pe SITE se va soluționa pe cale amiabila în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către UTILIZATOR.

4.9. NECTIBERIU SPEED SRL nu răspunde de nici o pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și condițiilor.

5.0. NECTIBERIU SPEED SRL nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.

5.1. Utilizarea Browser-ului Internet.

NECTIBERIU SPEED SRL garantează utilizarea optima a Site-ului prin utilizarea minim a Internet Explorer 6.

6.Accesarea SITE-ului nectiberiuspeed.ro

Aceasta implică acceptul UTILIZATORILOR ca datele lor personale sa fie păstrate și prelucrate de compania NECTIBERIU SPEED SRL. Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promoțiile rețelei de magazine NECTIBERIU SPEED SRL sau despre orice alte promoții sau activități desfășurate de NECTIBERIU SPEED SRL prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS, etc.). NECTIBERIU SPEED SRL este unicul deținător al informațiilor colectate de pe acest site. NECTIBERIU SPEED SRL se obligă ca datele personale sa nu fie difuzate către terți prin vânzare, dezvăluire parțială, sau închiriere.

7.Colectarea datelor

Se face prin diverse modalități și instrumente specifice precum: soft profesional de urmărire a traficului, aplicația de gestiune a newsletter-ului, prin salvarea în baze de date a formularului de contact disponibil pe site care este completat de către utilizatori, prin chestionare online etc. Utilizam adresele IP pentru a analiza obiceiurile de navigare, a administra site-ul, a urmări interesele utilizatorilor și a aduna informații demografice pentru uz intern. Toate acestea au ca scop creșterea gradului de ușurința în utilizarea site-ului și publicarea unor informații cat mai relevante pentru interesele utilizatorilor.

8.Acces restricționat și (dez)abonare

Exista zone în site care necesita Conectare sau abonare (vezi newsletter). În cazul newsletter-ului, fiecare ediție/alertă conține și modalitatea de dezabonare; odată accesată aceasta opțiune, dezabonarea se aplică imediat, nefiind necesare alte confirmări din partea utilizatorilor. În funcție de tipul de înregistrare (creare cont site, abonare newsletter), utilizatorului îi pot fi solicitate date precum: nume, prenume, email, adresa, etc. Aceste date sunt folosite pentru identificare, validarea sau completarea contului de abonat.

9.Cookies

Site-ul nectiberiuspeed.ro folosește cookie-uri, acestea fiind date stocate pe computerul, terminalul mobil sau alt echipament al utilizatorului, conținând informații despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permințând memorarea unor opțiuni de navigare în site precum limba în care se afișează site-ul, tip de filtre care se aplică la afișarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator și a parolei pentru un acces rapid la conținutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site, sau de citire a conținutului acestuia. Cu ajutorul cookies, proprietarii de site-uri pot monitoriza și segmenta interesele utilizatorilor față de anumite zone sau aplicații ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătățirea experienței de navigare, introducerea unui conținut relevant pentru utilizator etc.

Cookies care, din punct de vedere tehnic, nu sunt obligatorii a fi stocate pe terminalul utilizatorului, vor fi folosite doar dacă utilizatorul își exprimă consimțămantul expres și neechivoc în legatură cu acestea, prin bifarea categoriilor prezentate. Utilizatorul își va putea retrage consimțămantul în orice moment prin modificarea setărilor aferente browser-ului utilizat, în conformitate cu Politica noastra de Cookies .

10.Link-urile

Acest site conține link-uri către alte site-uri. NECTIBERIU SPEED SRL nu este responsabil de politica de confidențialitate practicată de aceștia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea datelor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplica doar în cazul datelor colectate pe acest site.

11.Notificări și acțiuni privind informațiile despre utilizatori

La cererea scrisă a utilizatorilor, datată și semnată, expediată pe adresa NECTIBERIU SPEED SRL, acesta se obligă:

  1. să confirme solicitanților, dacă prelucrează sau nu date personale; acest lucru se face gratuit, o singură dată pe an;
  2. să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
  3. să transmită utilizatorului datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat NECTIBERIU SPEED SRL într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat în vederea transmiterii acestora altui operator;
  4. să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, dacă acesta solicită acest lucru.

12.Comunicarea modificărilor

Dacă informațiile de identificare ale unui utilizator se schimbă (ca de exemplu codul poștal) sau dacă un utilizator dorește să renunțe la serviciile noastre, vom avea grija sa corectăm, actualizăm sau să eliminăm acele date personale care ne-au fost încredințate de către utilizator. Acest lucru poate fi realizat fie de pe pagina de înregistrare, fie prin intermediul formularului de contact de pe SITE.

Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată către utilizatori prin email, astfel încât aceștia să fie întotdeauna informați cu privire la datele pe care le colectăm, cum le utilizăm și în ce circumstanțe. Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea informațiilor în alte scopuri. Vom utiliza datele în concordanță cu politica sub care au fost culese informațiile, conform cu Nota de informare privind prelucrarea datelor, precum și cu Politica privind protectia datelor cu caracter personal .

13.Securitate

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării datelor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online. Toate datele cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL.

Fiind de acord cu prezentul document “Termeni si condiții de utilizare a site-ului nectiberiuspeed.ro”, utilizatorii își asuma în totalitate eventualele riscuri.